onsdag 26 mars 2008

Buddhismen och staten

Runt tiden för Buddhismens uppkomst i Indien, 500 talet före kristus, stod två samhällssytem mot varandra. De mer jämlika gana-sangas mot mer hirarkiska kungadömen. Så här står det i The Penguin Histori of Erly India av Romila Thapar sid 149:

"Gana-sangas var mindre kritiska mot individuella och oppositionella idéer än vad fallet var i konungadömena, och var mer öppna för att tolerera o-ortodoxa åsikter. Det var från Gana-sangas som de två ledare för vad som kom att bli de viktigaste heterodoxa (avvikande från den “rätta läran”) grupperna kom: Mahavira, kopplad till den framväxande Jainismen, som tillhörde Jnatrika klanen och var del i Vrijji konfederationen i Vaishali och Buddha som växte upp i Kapilavastu, Shakya klanens stad.

Efter som man inte var inordnad i ett kungadöme kunde medlemmarna i Gana-sangas också frånsäga sig brahmanismens politiska system. Den kanske mest tydliga icke-brahmanistiska teorin är den buddhistiska förklaringen till statens uppkomst, antagligen den tidigaste teorin som för fram idéer om ett socialt kontrakt. Det fanns en tid i avlägsen historia då fullständig harmoni rådde bland alla skapade varelser, män och kvinnor hade inga begär, eftersom de hade allt de kunde önska. Successivt inleddes en period av förfall, behov, önskningar och begär manifesterade sig. Detta ledde till ägande-begreppet som resulterade i konceptet - familj, sen vidare till privat ägande och detta i sin tur till osämja och kamp som gjorde det nödvändigt med lag och en kontrollerande auktoritet. Så det beslutades att för att undvika konflikt skulle en person väljas för att styra och upprätthålla rättvisa. Han skulle vara den Stora Valda (Mahasammata) och gavs en bestämd andel av vad landet gav som lön.”“En sådan teori passade Gana-saghas politiska system och var annorlunda mot det som dominerade i kungadömena. I Brahmanismens teori om kungamakten var kungen utsedd av gudarna till folkets beskyddare, övervakare av ritualer och offer och förväntades upprätthålla och bevara kast-samhället - varnashrama-dharma.”

Inga kommentarer:

 
eXTReMe Tracker